Reglement

 • Dansschool Dance Spirit en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemer aan de activiteiten.
 • Dansschool Dance Spirit en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Dansschool Dance Spirit en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die gebeuren voor of na de uren van de les waarvoor u zich inschrijft.
 • U dient, als ouder of verantwoordelijke, uw kind te begeleiden tot de lesgever in de zaal aanwezig is en uw kind onmiddellijk na de les weer af te halen. Wij kunnen als school geen opvang bieden voor en na de te volgen les.
 • Onze verzekering dekt lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen.
 • Dansschool Dance Spirit behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen.
 • Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Tevens wordt u verzocht bij wijziging van uw telefoonnummer dit te melden.
 • Het is niet toegestaan op ander schoeisel dan dansschoenen de vloer te betreden. Met dit schoeisel mag men zich niet buiten betreden. Het betreden van de vloer op blote voeten is toegestaan.
 • Bij een lange afwezigheid (door bv. ziekte) dient u dit te melden.
 • Enkel leden en hun begeleiders hebben toegang tot de zaal.
 • De betaling dient te gebeuren na het volgen van een eerste proefles. Als dit niet het geval is kan u zoon/dochter geweigerd worden tot de dansles. Indien de deelnemer niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist, is er geen recht op restitutie
 • Het is verboden affiches en/of ander promotiemateriaal van de danssschool te hangen tegen/aan openbare gebouwen zonder een daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben van de dansschool.
 • Discriminatie in verband met geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid wordt niet geaccepteerd.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van het volgen van de lessen.
 • Dansschool Dance Spirit heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer.
Door betaling van het lesgeld en/of voorschot verklaart u bekend te zijn met het reglement en akkoord te zijn met het reglement.